Re-integratie bij complexe gezondheidsproblemen

Wat doe je als je werknemer zojuist de diagnose kanker kreeg? Kun je met radio/chemotherapie werken? Of, wat te doen bij burn out? Op welke wijze lever je een positieve bijdrage aan herstel en re-integratie. Complexe vraagstukken die een adequate aanpak vragen. Uw bedrijfsarts weet raad. Arbovitae adviseert u graag.

Werken met kanker

De impact van de diagnose is groot. Mensen reageren verschillend op de diagnose. Toch blijven werknemers graag bij hun werk betrokken. Omgekeerd waarderen zij de aandacht en steun vanuit hun collega’s en leidinggevende. Sommige mensen blijven graag (aangepast) aan het werk, anderen kiezen er liever voor om even een pas op de plaats te maken vanwege bijvoorbeeld de intensiteit van bepaalde behandeltrajecten. Om te bepalen wat uw werknemer nodig heeft is het van belang dat u in gesprek blijft met elkaar. Want daarmee legt u de basis voor passende re-integratie. Uw bedrijfsarts adviseert u vervolgens over belastbaarheid en gezonde re-integratie.

Wilt u meer weten over werken met kanker, kijk dan eens op  www.kankerenwerk.nl

Burn out en werk

Steeds meer mensen raken overbelast. Vaak door een veelheid aan factoren. Mensen gaan lange tijd over hun grenzen heen en putten zichzelf uit. Vaak zijn het zorgende persoonlijkheden, harde werkers en loyaal aan iedereen. En dan opeens, zonder dat iemand het zag aankomen, zijn zij de grip volledig kwijt en melden zij zich ziek. Zij voelen zich heel kwetsbaar en in de war. En hebben het gevoel dat zij falen en schamen zich. Het liefst verschuilen zij zich. In die eerste fase is het van belang dat zij rust vinden en tot acceptatie komen. Acceptatie is de poort tot herstel. Het stress-systeem moet tot rust komen en de batterij moet weer opladen. Het is van belang dat zij inzicht krijgen in wat er mis ging. In deze fase is werkhervatting nog niet goed mogelijk. Wel is het van belang dat er contact blijft tussen leidinggevende en werknemer. Luister en steun.

Als de energie toeneemt en zij zicht hebben op de oorzaken (en alternatieve gedragspatronen) komt werkhervatting in zicht. Onderzoek of er nog werkgerelateerde issues zijn die opgelost moeten worden. En onderzoek van welke werkzaamheden uw werknemer positieve energie krijgt. Dat draagt namelijk bij aan verder herstel. Begin klein en eenvoudig. Dat draagt bij aan vertrouwen. Informeer collega’s zodat duidelijk is met welk doel en in welke werkzaamheden wordt hervat. Naarmate herstel vordert, kan ook vlotter opgebouwd worden. Geef ook hierin uw werknemer de regie. Duwen en trekken helpt niet. Het is van belang dat uw werknemer leert hoe anders om te gaan met de eigen grenzen.

Het herstelproces bij overspanning verloopt sneller dan bij een burn out. De eerste kent namelijk een kortere ontstaansperiode.

Het is van belang dat u en uw werknemer begeleid worden in het gehele proces. Uw werknemer heeft steun en een spiegel nodig. Iemand die meedenkt over de timing rond werkhervatting en de vervolgstappen bij opbouw. Soms is verwijzing naar een psycholoog nodig. En uw leidinggevende wil graag weten wat er nodig is in de diverse fasen. Uw bedrijfsarts kan deze zorg en coaching bieden.