Effectief re-integratiemanagement

Wat als uw medewerker ziek wordt? En ziekteverlof aanvraagt? Geeft u ruimte voor eigen verantwoordelijkheid? Of wilt u strak sturen? Doet u dat bij iedereen op dezelfde manier? Probeert u iemand met aangepast werk binnen boord te houden? Of stuurt u de medewerker toch het liefst gelijk door naar de bedrijfsarts.

Dit zijn de vragen die bepalend zijn voor de wijze waarop u met re-integratie om gaat. Effectief re-integratiemanagement staat of valt met goed leiderschap. Weet wat uw mensen drijft en bezig houdt, weet wat er in hun leven speelt. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden. Spiegel als dat nodig is en stimuleer tot ontwikkeling (persoonlijk, loopbaan ed). Daarmee voorkomt u (langdurig) verzuim. En in geval van een ziekmelding helpt het als u de context van uw medewerker kent. U bent dan namelijk goed in staat om vanuit betrokkenheid te steunen en te faciliteren rond herstel en re-integratie.

Vraaggestuurde samenwerking

Ziet u verzuim als een vorm van gedrag? En vind u dat uw werknemer en uzelf eerst aan zet zijn bij verzuimproblematiek? Zoekt u een bedrijfsarts die meedenkt als u er niet uitkomt? Of als het vraagstuk ingewikkeld wordt. Dan voorkomt u onnodige medicalisering (verzuim onnodig medisch maken). En houdt u een gezonde relatie met uw medewerker in stand. U en Uw medewerker blijven daarmee in een actieve rol. Iets wat helpt om verzuim te bekorten.
In een dergelijke vraaggestuurde samenwerkingsconstructie voel ik mij als een vis in het water.