Arbovitae (op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679)

Arbovitae:

• gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.

• deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

• bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.

• houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

• vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

• informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.

• informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

• informeert patiënt indien Arbovitae bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

• heeft waarneming van het dossierbeheer geregeld in geval van ontstentenis.