Gezond werken…

Hecht Uw onderneming veel waarde aan gezond werken en vitaliteit? En zoekt U een resultaatgedreven zelfstandig bedrijfsarts? Een bedrijfsarts die re-integratie activerend en sociaal-zakelijk benadert. Met de focus op gedrag en met respect voor de diverse belangen. Een bedrijfsarts die u inhoudelijk ondersteunt rond preventie.

Houdt u van korte lijnen, doorpakken en eigen regie?

Dan bent u bij Arbovitae aan het juiste adres. Arbovitae is de handelsnaam waaronder Jos Webers werkzaam is als zelfstandig bedrijfsarts.


Overspanning en burnout

.. zijn inmiddels de meest voorkomende beroepsziekten in Nederland. Veelal veroorzaakt door een hoge werkdruk (in combinatie met een lage beloning), werk met een grote emotionele belasting, onvoldoende regelmogelijkheden en ingrijpende gebeurtenissen in het werk.

Als bedrijf doet u er goed aan uw werkprocessen te inventariseren op de hierboven genoemde werkgebonden risico’s en een plan van aanpak te maken. Het kan zinvol zijn om daarin een Preventief Medisch Onderzoek op te nemen. Kijk voor meer informatie op www.skb.nl/nl/vragenlijst-psychosociale-arbeidsbelasting.htmlWerken met gevaarlijke stoffen

Ruim 1 miljoen mensen hebben in hun werk met gevaarlijke stoffen te maken. Jaarlijks sterven in Nederland zo’n 3000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in werk. Denk hierbij aan kwartsstof, meelstof, lakken, oplosmiddelen, dieselrook .. enzv.

Bedrijven hebben de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen onvoldoende op orde. Het ontbreekt aan inventarisaties en beoordelingen. Een bronaanpak blijft uit. Op www.arboportaal.nl/campagnes/veilig-werken-met-gevaarlijke-stoffen treft u informatie over dit onderwerp. U kunt daar met de app ‘Stoffencheck’ nagaan of u veilig werkt. Ook treft u daar een toolbox voor bedrijven.


Tweets